Groabelbouk

Nije oetgoave: Groabelbouk deur Nane van der Molen

Nane het  meer as honderd foabels van Aesopus ien Grunnegers vertoald.

Doarbie het hai aan veul der van ook nog n Grunneger draai mitgeven. Gebeurtenissen ien foabels speulen din ien Grunneger dörpen en bienoamen van ienwoners van dij dörpen binnen der ook nog ien verwaarkt. Elkenain kent heur wel, dij foabels. Denk mor aan dij van de vos en de kraai  mit stukje kees en van de haardloopwedstried tussen hoas en schildpad. Der zit aaltied n wieze les ien verhoaltjes verwaarkt. Dij ien Kreuze stoan hebben, binnen vannijs bewaarkt.
Zien Grunneger foabels nuimt Nane Groabels en dij kommen ien novembermoand oet ien n bundel. Bie haalfschaid van foabeltjes binnen taikentjes moakt deur Dick van Veen.
Willen ie ook zo’n bundel hebben, din kinnen ie der vanòf nou op ientaiken  mailadres: nanedbvandermolen@ziggo.nl.
Bie veurientaiken gaait bundel joe € 9,50 kosten (zulf ophoalen). Noa 15 november 2020 gaait bundel €12 kosten. Tousturen kost joe €3,50 ekstroa.
Ain van ien bundel opnomen groabels:

Hanska oet Leerms

Boer aan Schaansweg ien Leerms haar n doevemat mit schiere witte doeven. Om boerderij heer ien hoge bomen swaarmde t voak van hanskas dij ook op vreten van doeven oasden mor dikke dovver joug heur aaltied votdoadelk vot van stee doar hai abt en voogd was.
Ain van Krombekken* dij ook zaag dat doeven ien doevemat goud vouerd werden, vaarfde homzulf dou wit om op doeven te lieken; ging midden maank witte vogels zitten en vrat hom zat. Dovver dochde dat widde hanska ain van zien doefkes was en zo laang dij mor gain geluud moaken dee, lait dovver hom tou bie vouer. Mor ais vergat witvaarfde vogelbaist dat hai veur doef deur goan mos en begon te krazzen. Dovver en doeven haren dou votdoadelk deur dat witvaarfde vreterd gain doef was en jougen hom aal pikkend vot.
Omreden hai kon gain vreten meer vienden, vloog hanska mor weerom noar hanskas ien popelieren. Mor dij zagen deur zien widde kleur nait dat hai n hanska was en jougen hom ook aal pikkend vot.
Hanska, dij dus èn t ain èn t aander wol, kreeg gain van baaident.
‘As ie te veul dingen willen, beriek ie net niks’, zee boer Koukvreter en ree noar kroug op bult van Leerms tou doar hai n klokje nam.

Ie mouten nait ales willen.

*Krombekken =  ain van scheldnoamen veur ain oet Leerms; Koukvreters en Krombekken binnen aandern.