Leermster Laid

 (op de melodie Lili Marleen).

Wel nait wait woar Leerms ligt, dat is zien aigen schuld.

Wel hier nog nooit west het, dij mist ain haile bult.

Zo is ons dörp, hail groot ien t klain,

baauwd op ain wier, mit Leermster stain.

Wie hemmen hier n haile bult, Wie hemmen hier n haile bult.

Bistoe nait om Leerms kommen, dat krigt die lelk bie t bain,

din kins ook nait woar moaken:  Ik heb de wereld zain.

Zo is ons dörp, hail groot ien t klain,

baauwd op ain wier, mit Leermster stain.

Wie zain hier n haile bult. Wie zain hier n haile bult.

Leerms – ain doalders ploatske –  doar is n bult waark op doan.

As wie wat oet t stro zetten, kin wie ons maanje stoan.

Zo is ons dörp, hail groot ien t klain,

baauwd op ain wier, mit Leermster stain.

Wie doun hier n haile bult. Wie doun hier n haile bult.

Tekst: Tjipko Jan Visser

(later volgt muziekvoorbeeld)

Het digitale dorpsplein