Vereniging Dorpsbelangen Leermens

Bestuurssamenstelling per maart 2022:

Voorzitter: Albert Zuidhof

Penningmedster: Wiantha Dijkstra

Bestuurslid: Evelien Geuze

Bestuurslid: Hans Viel

Bestuurslid: Kevin Folkersma

E-mail: dorpsbelangen@leermens.net

Contributie voor Leermsters bedraagt: € 15,- per echtpaar/gezin. Leden van 18 jaar en ouder: € 10,-

Donateurs (niet wonend in Leermens): gezinnen/echtpaar €15,-  Alleenstaanden: €10,-

Onderdelen van dorpsbelangen zijn: Toneelgroep “Ons Genoegen”, speeltuincommissie, kleine- en grote jeugd, Leermster Kraantje, website:  LEERMENS.NET

Leden en donateurs ontvangen 4x per jaar het Leermster Kraantje. Mailadres: leermsterkraantje@gmail.com / leermsterkraantje@hotmail.com. Kijk onder Beeld bij Leermster Kraantje voor de uitgaven

Het digitale dorpsplein