Dorpsvisie Leermens

Zoals u wellicht vernomen heeft is er een commissie Dorpvisie Leermens ontstaan die zich ontfermt over hoe het dorp er over ongeveer 10 jaar uit zou moeten zien. De commissie wil u als Leermster graag betrekken bij het vormen van een nieuwe visie.

Klik hier om door te gaan naar de site van Dorpsvisie Leermens.

Een nieuwe visie kan te maken hebben met groen, infrastructuur, verkeersveiligheid, recreatie enzovoort.

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en de kaders waarin gedacht kan worden is door ons een presentatie gemaakt. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor vragen.

Om zo goed mogelijk te kunnen inventariseren wat er onder de leermsters leeft, zullen wij ook een formulier verspreiden. Deze zal bij u nog in de bus vallen

Op dit formulier kunt aangeven wat uw belangen zijn. Wat gaat er al goed en wat kan er beter?

Door alle Leermsters hierbij te betrekken hopen wij een visie te creƫren die ons dorp voor de komende jaren opnieuw een groen en veilig gevoel kan geven. Om dit te bereiken hopen wij dat u aanwezig kunt zijn.

Contactinformatie: John Koster:, email: ator1368@xs4all.nl