Dorpsvisie 13 december

De commissie Dorpsvisie Leermens nodigd u uit om dinsdag 13 december a.s. om langs te komen in het dorpshuis.

Zoals u wellicht vernomen heeft is er een commissie Dorpvisie Leermens ontstaan die zich ontfermt over hoe het dorp er over ongeveer 10 jaar uit zou moeten zien. De commissie wil u als Leermster graag betrekken bij het vormen van een nieuwe visie.

Een nieuwe visie kan te maken hebben met groen, infrastructuur, verkeersveiligheid, recreatie enzovoort.

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en de kaders waarin gedacht kan worden is door ons een presentatie voorbereid. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor vragen.

Om zo goed mogelijk te kunnen inventariseren wat er onder de leermsters leeft, zullen wij deze avond ook een formulier verspreiden. Deze zal een week later nogmaals bij alle Leermsters in de bus vallen.

Op dit formulier kunt aangeven wat uw belangen zijn. Wat gaat er al goed en wat kan er beter?

Door alle Leermsters hierbij te betrekken hopen wij een visie te creeren die ons dorp voor de komende jaren opnieuw een groen en veilig gevoel kan geven. Om dit te bereiken hopen wij dat u aanwezig kunt zijn.

Dinsdag 13 november in Dorpshuis “Aig’n Heerd”.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. De aanvang is om 20.00 uur. Eindtijd is circa 21.30 uur.

Contactinformatie: John Koster:, email: ator1368@xs4all.nl