Dorpenaanpak Leermens

Gisteravond (15-11) is er tijdens de vergadering van Dorpsbelangen gesproken over de Dorpenaanpak.

Het dorp wordt in 2 sessies door de gemeente Eemsdelta uitgenodigd voor een bijeenkomst op 6-12 in het dorpshuis, echter hebben wij als dorp nog geen uitnodiging mogen ontvangen.

De Klankbordgroep heeft navraag gedaan bij de NCG. A.s. maandag is er nog een overleg met de wethouder over de laatste details voor de bijeenkomst, aansluitend gaat de uitnodiging de deur uit. De uitnodiging komt dus van de gemeente Eemsdelta.

Tot zover

Klankbordgroep versterking Leermens