Verkoop Brandhout

Maandag 26 maart 2018 begint Henk van Driel van Noordenwind in opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken de beuken rond de Donatuskerk te snoeien. Bovendien worden een zieke es op het kerkhof en een afstervende beuk in de singel rondom de kerk gekapt.

De Plaatselijke Commissie is voornemens het vrijkomende essen- en beukenhout als brandhout te verkopen aan (oud)inwoners van Leermens.

Aanvragen voor hout bij Nane v.d. Molen (tel: 581593) of nanedbvandermolen@ziggo.nl