mededeling klankbordgroep

De Klankbordgroep meldt het volgende:

Op donderdagmiddag 2 november was de Nationale Ombudsman in Leermens en was in gesprek met een 3-tal bewoners. Zie hier het persbericht van RTV Noord. Op 13 december is er een informatiebijeenkomst in ons dorpshuis voor dorpelingen die te maken hebben met de versterking van hun woning. Een uitnodiging per brief volgt. Hierover ontvangt u nog bericht.