Ledenvergadering dorpsbelangen

Vereniging Dorpsbelangen houdt op 17 oktober een ledenvergadering. De aanvang is om 20.00 uur in het dorpshuis “Aig’n Heerd”. De convocatie is verstuurd naar de leden.

Na de vergadering zal er een een toelichting worden gegeven op de werkzaamheden aan het taluut van de ijsbaan. Dit zal aangepakt worden tijdens de bouw van het huis Kerkpad 5. Daarbij zijn aanwezig: Nienke de Vries (Rijksdienst Cultureel

erfgoed), Gerard van Looijengoed (Landschapsbeheer Groningen), Oebele Elverdink (Beleidsadviseur Beheer Openbare Ruimte, gemeente Eemsdelta).