Kabinet: 28 maatregelen

Bron: Eemskrant 7 juli 2023

Kabinet presenteert 28 maatregelen voor verbetering schadeafhandeling en versterking huizen in Groningen.

Groningen – Het kabinet heeft donderdag aangekondigd dat er 28 maatregelen zijn gepresenteerd om de schadeafhandeling en het versterken van huizen in Groningen te verbeteren. Deze maatregelen zijn een reactie op de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Op dit moment is de helft van de maatregelen tenminste gedeeltelijk in gang gezet, terwijl de startdatum van de overige maatregelen bekend is. Een opvallende wijziging is dat vanaf september schades tot 60.000 euro niet langer worden onderzocht op de oorzaak van de schade. Enkele maatregelen zullen na de zomer van kracht worden.

Staatssecretaris Vijlbrief benadrukte het belang van prioriteit geven aan de schadeafhandeling en de versterking van onveilige huizen. Hij verklaarde: “Veel maatregelen kunnen direct worden geïmplementeerd, maar sommige vergen meer tijd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er aanpassingen nodig zijn in ICT-systemen. Met deze planning willen we duidelijkheid bieden aan bewoners over wat ze kunnen verwachten en wanneer.”

Enkele maatregelen met betrekking tot de schadeafhandeling zijn al in werking getreden. Zo is besloten om niet langer juridische procedures tegen bewoners te voeren met behulp van de landsadvocaat. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft ook het hoger beroep in lopende zaken tegen bewoners ingetrokken en zal in de toekomst geen hoger beroep meer aantekenen. Daarnaast zal het IMG niet langer meerdere deskundigen inschakelen om de oorzaak van een schade te beoordelen als dit niet in het voordeel is van de bewoner, om tegenstrijdige deskundigenoordelen te voorkomen.

Vanaf september zal het IMG stapsgewijs een nieuwe aanpak hanteren bij het afhandelen van schades tot 60.000 euro. Hierbij wordt niet langer de oorzaak van de schade onderzocht, maar wordt ervan uitgegaan dat deze is veroorzaakt door de gaswinning. In deze gevallen wordt alleen gekeken naar de kosten voor het herstellen van de schades. Het IMG is momenteel bezig met het aanpassen van onder andere het ICT-systeem om dit mogelijk te maken.

Om het versterken van huizen te verbeteren, hebben bewonersbegeleiders van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) sinds mei dit jaar een mandaat van 50.000 euro om knelpunten en schrijnende situaties te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de kamer van een kind in een tijdelijke wisselwoning wordt voorzien van kinderbehang, zodat het kind zich thuis voelt. NCG biedt ook isolatiemaatregelen aan huiseigenaren waarbij de versterking niet op korte termijn zal plaatsvinden, zodat de woningen alvast aardgasvrij gereed zijn. Bij huizen waarbij de versterking wel op korte termijn start, zal NCG in overleg met de bewoners zoeken naar een passende oplossing om vertraging te voorkomen.

Na het zomerreces zal er een planning worden gepresenteerd met een update over de uitwerking en uitvoering van alle 50 maatregelen. Dit zal een verdere stap zijn om de schadeafhandeling en versterking van huizen in Groningen te verbeteren.

Bron: Eemskrant.nl, publicatiedatum 7 juli 2023