GEEN OUD PAPIER

Er zal door het COVID-19 virus geen oud papier worden verzameld op zaterdag 2 mei.

het is verplaatst naar zaterdag 4 juli