Aanpak Rondweg

Gemeente Loppersum heeft het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen geïnformeerd betreffende het onderhoud aan de Rondweg.  “Het is de bedoeling dat het groot onderhoud aan de Rondweg voor de zomervakantie zal plaatsvinden. Het bestek ten aanzien van de inrichting is gereed, en de aanbesteding zal eerdaags plaatsvinden. De exacte planning is dus nog niet bekend, want die wordt door de aannemer opgesteld, maar één van de voorwaarden van Gemeente Loppersum was dat de werkzaamheden voor de zomervakantie afgerond moeten zijn.

De oude asfaltlaag zal er deels worden afgefreesd en er zal een nieuwe laag asfalt op worden gelegd. Daarnaast worden de zijkanten van de weg weer recht gemaakt, die lopen op sommige plekken wel erg rond naar beneden. Het fresen en opnieuw asfalteren zal ongeveer een week in beslag nemen. Tevens wordt het straatwerk, molgoten en parkeerplaatsen, weer aangesloten op het asfalt, hetgeen meer tijd zal vergen, maar ook minder overlast.

De wijze van onderhoud die nu zal worden toegepast is een tussenoplossing die de minste kosten met zicht meebrengt. Gemeente Loppersum verwacht dat tussen 5 en 10 jaar de riolering vervangen zal worden en daarna zal gekozen worden voor een definitieve inrichting van de Rondweg.”