Voortgang versterking

Op 6 maart was er een informatie bijeenkomst over de voortgang van de dorpsversterking in Leermens. In de Donatuskerkwaren alle inwoners van Leermens uitgenodigd.