Kaarten & sjoelen en neuten schaiten

Zaterdag 20 april is eenieder welkom om te komen kaarten en sjoelen in het dorpshuis, daarnaast kan zowel de jeugd als de volwassen op paasmaandag komen notenschieten. Klik hier voor meer informatie.