bie-proaten

Eén keer per maand is het dorpshuis “Aig’n Heerd” weer open voor een drankje, borreltje, biertje, patatje of een lekkere snack. We kunnen weer Bie-Proaten op de zaterdagen vanaf 16.30 uur: 8 september, 13 oktober, 3 november, 1 december. Vanaf januari 2019 zullen er nieuwe data volgen.

Kijk ook eens op www.dorpshuisaignheerd.nl (zie ook de link in de linker kolom) voor de activiteiten, nieuws en leuke foto’s.

We zien u graag in ons dorpshuis én op onze site.

 

Dorpshuis “Aig’n Heerd”,

0596-581441 / 0644860881

aignheerd@live.nl