Al lange tijd gaat er een zeer vervelend bericht in het dorp rond dat de familie Poortinga een bezwaar zou hebben ingediend tegen plaatsing van een keet / woning in Oosterwijtwerd. Dit bericht is beslist onjuist! De gemeente heeft geen klacht, van wie dan ook, ontvangen (zie bijlage met reactie van de gemeente Loppersum)
We menen u hiervan even op de hoogte te moeten stellen.
Met vriendelijke groet, de familie Poortinga en de familie Wesselingh