kranslegging

Mede op initiatief van de Uitvaartvereniging legt de gemeente Loppersum ook dit jaar, in het kader van de dodenherdenking, een krans bij het monument voor oorlogsslachtoffers. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn verzoeken wij u om op vrijdag 4 mei 2018, uiterlijk 19.15 uur in het dorpshuis te zijn, alwaar mevrouw Aagje Elderman-Star namens het gemeentebestuur een korte toespraak zal houden. Aansluitend draagt Nane van der Molen een gedicht voor. Het bestuur heeft gemeend aan de herdenking extra aandacht te schenken door de stoet vergezeld te laten gaan van een doedelzakspeler. Na de kranslegging is er 2 minuten stilte, waarna Nane van der Molen afsluit.