Al lange tijd gaat er een zeer vervelend bericht in het dorp rond dat de familie Poortinga een bezwaar zou hebben ingediend tegen plaatsing van een keet / woning in Oosterwijtwerd. Dit bericht is beslist onjuist! De gemeente heeft geen klacht, van wie dan ook, ontvangen (zie bijlage met reactie van de gemeente Loppersum)
We menen u hiervan even op de hoogte te moeten stellen.
Met vriendelijke groet, de familie Poortinga en de familie Wesselingh

van oud naar nieuw

Om 00.15 uur zal er vuurwerk afgeschoten worden op het dorpsplein. Iedereen is van harte welkom om in het dorpshuis te proosten op het nieuwe jaar,

Het digitale dorpsplein