Beweegtuin Leermens

In samenspraak is besloten om de komende tijd bewegingslessen te ondergaan op vrijdagavond van 19.00 – 20.00 uur. U komt toch ook?

Het digitale dorpsplein